האזהרה שהוזהר הדיין מלהטות בדונו גרים ויתומים, והוא אמרו: "לא תטה משפט גר יתום" (שם כד, יז). הנה נתבאר לך שהמטה משפט אדם מישראל עובר בלאו אחד והוא אמרו: "לא תעשו עוול במשפט" (ויקרא יט, טו); ואם הטה משפט גר - עובר בשני לאווין.

ובספרי: "לא תטה משפט גר, מלמד שכל המטה משפט גר - עובר בשני לאווין. ואם היה גר יתום - עובר בשלשה לאווין".