האזהרה שהזהר הנזיר מלאכל ענבים, הוא אמרו: "וענבים לחים וכו' לא יאכל" (שם).

ואם אכל מהם כזית - לוקה.