האזהרה שהזהרנו מלאכול את המתה, והוא אמרו: "לא תאכלו כל נבלה" (דברים יד, כא).

והאוכל מבשר נבלה כזית - לוקה.