האזהרה שהזהר הכהן מלישא חללה, הוא אמרו: "אשה זנה וחללה" (שם);

וכשבא עליה - חייב מלקות.