האזהרה שהזהר הכהן מלשא גרושה, הוא אמרו: "ואשה גרושה מאישה לא יקחו" (שם).