האזהרה שהזהר הכהן מלשא זונה, הוא אמרו: "אשה זונה וחללה לא יקחו" (ויקרא כא, ז);

וכשבא עליה - חייב מלקות.