הציווי שנצטווינו לאהוב זה את זה כמו שאנו אוהבים את עצמנו, תהיה חמלתי ואהבתי לבן דתי כאהבתי וחמלתי לעצמי בממונו ובגופו וכל מה שיש לו ומה שהוא חפץ. וכל מה שארצה לעצמי, ארצה לו כמוהו; וכל מה שלא ארצה לעצמי או לידיד, לא ארצה בשבילו כמוהו.

והוא אמרו יתעלה: "ואהבת לרעך כמוך" (שם שם, יח).