בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

ראשית חכמה, קנה חכמה; ובכל קניינך, קנה בינה (משלי ד,ז).

ספר שנים עשר והוא ספר קניין

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ושותפין, הלכות עבדים.