בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

הט ליבי, אל עדוותיך; ואל אל בצע (תהילים קיט,לו).

ספר אחד עשר והוא ספר נזקים

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש.