בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

יום א' י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, ה'תשל"ב.

– בעת שנתן הד' מינים לבני הנוער שי' שבאו מרוסיא לאחרונה –

הרי1 זה עבור כל הנוער של רוסיא, ושל המדינות הדומות לה ומדינות הסמוכות לה,

ויה"ר שימשיכו כל ההמשכות2, ותהי' שנת הצלחה, והקב"ה יוציא אותם מן המיצר אל המרחב, בעתה ובזמנה.

שיהי' לכל אחד מכם ולכולכם ביחד3 חג שמח.

(הביט בפניהם ואמר:) שתמשיכו את כל ההמשכות.