במסיכות, ברעשנים – אבל לפני החג השמח כל-כך, אנו צמים בתענית מיוחדת שנקראת 'תענית אסתר'.

מהי תענית אסתר? ומתי צמים אותה?

על כך ועוד לפניכם.

מהי תענית אסתר

תענית אסתר היא צום שחל לפני חג הפורים. בדרך-כלל, הצום מתקיים בערב החג, ביום י"ג באדר. בשנים בהם חג פורים חל ביום ראשון – ובשבת עלינו להתענג ולא לצום – מקדימים את הצום ליום חמישי, י"א באדר.

מדוע צמים את תענית אסתר

לתענית אסתר ניתנו שתי סיבות:

הראשונה מובאת במגילה עצמה. היה זה לאחר שמרדכי שלח שליח לאסתר וביקש ממנה לגשת לאחשוורוש ולעשות משהו כדי להציל את עם ישראל. אסתר הסכימה למשימה הגורלית, לא לפני שביקשה ממרדכי1:

"לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן."

כזכר לצום שצמה אסתר, מרדכי ויהודי שושן, אנו מתענים את תענית אסתר.

[חשוב לזכור כי צום שלושת הימים המקורי של אסתר חל בחודש ניסן, כשהיום האחרון של הצום היה היום הראשון של חג הפסח.]

פרשנים אחרים מצאו סיבה נוספת לדבר: מגילת אסתר מספרת כי ביום י"ג באדר נערך הקרב הגורלי בין היהודים ובין שונאיהם. כמו בכל פעם בה עם ישראל נמצא בצרה, סביר להניח שהם התענו וביקשו רחמים מבורא העולם שיסייע להם לנצח במלחמה.

מה עושים בתענית אסתר

באופן עקרוני, כל גבר מגיל 13 ומעלה ואישה מגיל 12 ומעלה הנמצאים בקו הבריאות, צריכים לצום [אישה בהריון ובמשך 24 החודשים לאחר הלידה פטורה מצום]. הצום מתחיל בעלות השחר, ומסתיים בצאת הכוכבים. לחצו כאן להיכנס ללוח השנה שלנו כדי למצוא את הזמנים המדוייקים בעירכם.

בבית-הכנסת נאמרות תפילות מיוחדות ("סליחות" ו"אבינו מלכנו") לרגל הצום.

מחצית השקל

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו בני-ישראל תורמים פעם בשנה חצי שקל (של אותם הימים) לבית המקדש. במדרש נאמר כי כאשר המן נתן לאחשוורוש עשרת אלפים כיכרות כסף. בתלמוד נאמר על כך: "אמר ריש לקיש – גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו." במילים אחרות, מצוות מחצית השקל נועדה להקדים ולסכל את השקלים אותם נתן המן לאחשוורוש.

לפיכך, כזכר למצווה זו, נהוג לתת שלושה מטבעות של מחצית המטבע המקומי לצדקה. בבתי כנסת רבים ניתן להשיג מטבע הדומה למטבע שהיה בשימוש בתקופת המקדש, ולהשתמש בו. רבים נוהגים לתת שלושה מטבעות עבור כל אחד מבני המשפחה.

שיהיה לכולנו צום קל.