ב"ה

שבעה עשר בתמוז

יום הצום על תחילת החורבן. כנסו כדי לדעת את הסיפורים, הרעיונות וההלכות

היסטוריה י
חמש פורענויות אירעו בו
אמר להם השטן: משה רבכם, היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להם: כבר חלפו שש שעות! – ולא השגיחו עליו. – מת! – ולא השגיחו עליו. הראה להם דמות מיטתו
בחנו את עצמכם: מה אתם יודעים על שבעה-עשר בתמוז?
חידון נחמד ומרתק על יום שבעה-עשר בתמוז
מי היה אפוסטמוס? ואיזה ספר תורה הוא שרף?
חמישה אירועים טראגיים אירעו בתאריך יז בתמוז במהלך ההיסטוריה היהודית. ביניהם, שריפת התורה על ידי אפוסטמוס והעמדת צלם בהיכל בית המקדש. מתי אירעו שני אירועים אלה? מי היה אפוסטמוס? ומדוע אירוע שריפת התורה נחשב לאירוע לאומי מכונן?