ב"ה

מה מברכים על...

מה מברכים על חמוציות מיובשות?
עץ החמוציות קטן במיוחד. האם מברכים על הפרי בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה?
מה מברכים על פיצוחים וגרעינים
סוגי הפיצוחים והגרעינים ואיזו ברכה מברכים על כל סוג
מה מברכים על בננה?
למה הברכה על בננה היא "בורא פרי האדמה"?
מה מברכים על אבוקדו?
אבוקדו הוא פרי ולא ירק. ולכן הברכה על אבוקדו היא "בורא פרי העץ"
מה מברכים על אבטיח?
איזו ברכה מברכים על אבטיח? האם מברכים על אבטיח ברכת שהחיינו?
האם מברכים שהחיינו על פרי שמצוי כל השנה?
מתי מברכים ברכת 'שהחיינו' על פירות וירקות ומתי לא? האם מברכים שהחיינו לפני הברכה על הפרי או אחרי? ומה עושה מי ששכח לברך שהחיינו בפעם הראשונה שאכל מהפרי החדש?