ב"ה

שיחת יום ד' פ' ואתחנן י"ג מנחם אב תנש"א

לילדים וילדות שיחיו במחנות קיץ יומיים