Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

אקולוגיה יהודית: למה יש כל כך הרבה יצורים בעולם?

איכות הסביבה על פי היהדות - פרק שלישי

הפעלה אוטומטית

אקולוגיה יהודית: למה יש כל כך הרבה יצורים בעולם?: איכות הסביבה על פי היהדות - פרק שלישי

מדוע העולם לא יכול להסתדר בלי צפרדעים? איזו תועלת יש בעכביש? ומה רע בקטיפת עלים לשם הנאה? הצצה מרתקת לשיטת הניהול של בורא עולם

כתוב תגובה

סדר לפי:
1 תגובה
1000 תווים נשארו
מיכאל ישראל רמת גן 22 פברואר 2019

ב"ה
יישר כוח לרב יצחק קפלן
ולכל העוסקים במצאכת ההפקה הצילום והעריכה,
כצופה אני קשוב לקולו הנעים של הרב ולתוכן דבריו,
התמונה מוסיפה את אישיותו של הרב ובכך אנחנו זוכים להכירו
אבל, לדעתי, המוזיקה ברקע מיותרת. היא לא מוסיפה כלום
ורק מפריעה להיות קשוב במאה אחוז לתוכן
והיא בבחינת קישוט של "כל המוסיף גורע.."

תזכו למצוות

מיכאל ישראל השב