האזהרה שהזהרנו מלהמנע מלהלוות זה לזה בגלל השמיטה שלא ישמט החוב, פי שהכתוב הזהיר מ[חשש] זה ואמר: "השמר לך פן יהיה דבר וגו'" (שם, ט).

ולשון ספרי: "השמר - בלא תעשה, פן יהיה - בלא תעשה", כלומר: שני לאווין אלו באו בעניין זה, זה אחר זה לחיזוק.