האזהרה שהזהר בעל מום מלעבוד, הוא אמרו: "אשר יהיה בו מום לא יקרב" (שם כא, יז), הכוונה בזה: לא יקרב לעבודה; וכשעובד בעל מום - לוקה.

וכך אמרו בספרא: "אין בעל מום במיתה אלא באזהרה".