הציווי שנצטווינו במעשה תפילין של ראש, והוא אמרו יתעלה: "והיו לטטפת בין עיניך" (שם ו, ח). וכבר נכפל הציווי זו ארבע פעמים.