בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ח.

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה1.

צוה לנגן הניגון "שיבנה בית המקדש"2, ניגון שלש תנועות (דהבעש"ט, המגיד ורבינו הזקן) – ג"פ, והניגון "אבינו מלכנו".

צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול (הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א).

אח"כ צוה לנגן הניגון "צמאה לך נפשי", ניגון אדמו"ר מהר"ש, ניגון "הושיעה את עמך". ואח"כ צוה לנגן ניגון רבינו הזקן בן ד' הבבות (בבא הרביעית – פ"א).

[לאחרי ברכת המזון אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שחלוקת "כוס של ברכה" תתקיים לאחרי ההתוועדות דוא"ו תשרי].