קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

שבת

יציאות השבת
במה מדליקין
במה טומנין
במה בהמה
במה אשה
כלל גדול
המוציא יין
אמר רבי עקיבא
המצניע
שמנה שרצים
ואלו קשרים
כל כתבי
כל הכלים
רבי אליעזר דמילה
נוטל אדם את בנו
מי שהחשיך