קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

עירובין

עושין פסין
בכל מערבין
מי שהוציאוהו
כיצד מעברין
כיצד משתתפין
המוצא תפילין