בתוך ה"קודש" עומדים כלים מיוחדים המכונים "כלי שרת", על שם מטרתם לשרת את הבורא יתברך שמו.

אלו כלים נמצאים בקודש? ומה עושים בהם? הבה ונסקור אותם אחד לאחד.

השולחן

בצד ימין נמצא השולחן, ומעליו סידרת יתדות של זהב. על יתדות אלו מניחים 12 חלות המכונות "לחם הפנים". זהו לחם בצורה מיוחדת הנאפה בבית המקדש, ומובא כקורבן לפני ה'. את הלחם מחליפים מדי שבוע; בזמן ההחלפה, משתמשים הכהנים בשולחנות באולם הכניסה.

המנורה

בצד שמאל של הקודש עומדת מנורת זהב טהור בת שבעה קנים (אל נתבלבל עם החנוכיה, אשר לה יש שמונה קנים!). את המנורה הכינו מחתיכת זהב אחת, וגילפו בה צורות שונות:

22 גביעים

9 פרחים

11 כפתורים

שלושת הקנים משמאל ושלושת הקנים מימין פונים אל עבר הקנה האמצעי. הקנה האמצעי פונה לעבר קודש הקודשים.

כדי לאפשר לכהן גישה נוחה וקלה אל המנורה, עומדות מדרגות עשויות אבן עליהם יעלה הכהן הגדול וידליק את המנורה בשמן זית פעמיים ביום, בבוקר ובין הערביים. את האש הוא יביא מן המזבח החיצון.

מזבח הקטורת

באמצע ההיכל, נוטה לצד מזרח, ממוקם מזבח הזהב. מדי יום מקטירים על מזבח זה את ה"קטורת", תערובת של 11 צמחים שונים.

כהנים רבים חושקים בתפקיד מיוחד זה של הקטרת הקטורת, שכן זוהי סגולה לעשירות. כדי להעניק לכולם הזדמנות לקיים מצוה זו, נערכת הגרלה מדי יום בה רשאים להשתתף רק כהנים שלא הקטירו את הקטורת מעולם. הזוכה המאושר יביא אש מעל המזבח החיצון, ויקטיר את הקטורת.