אנו יוצאים מנקודת המפגש שלנו: חומות הר הבית. חומות עתיקות אלו מקיפות את שטח הר הבית, בתוכו שכן בית-המקדש. (לפי מחקרים, הכותל המערבי הוא שריד מחומות אלו).

הר הבית נקרא בשם זה מכיוון שבו שוכן ה"בית", בית המקדש. שם נוסף של ההר הוא: "הר המוריה". להר היסטוריה מפוארת עוד לפני בניית בית המקדש: אדם הראשון לאחר שנברא, ונח לאחר שיצא מן התיבה, הקריבו בו קרבנות לה'. גם נסיון ה"עקידה" המפורסם, בו העלה אברהם אבינו את יצחק בנו יחידו לעולה על-גבי המזבח, אירע בהר הבית. (בסופו של דבר לא הקריב אברהם את יצחק, כפי שידוע לכולנו).

המבנה המרכזי בהר הבית הוא, כמובן, בית המקדש. אך בהר שוכנים מבנים נוספים:

* בית מדרש – בו יושבים תלמידי חכמים ומלבנים סוגיות בתורה

* חנויות בהם ניתן לרכוש מוצרים שונים עבור הקורבנות

* מחסן נשק, למקרה של פלישת אוייב

* מחסן לכלי תחזוקה

* חדר אריגה, בו אורגות הנשים פרוכות לבית המקדש

נביט סביב ונראה שטח רחב ידיים: בזמן שלמה המלך הר הבית השתרע על-פני שטח של חמש מאות אמה אורך וחמש מאות אמה רוחב (במושגים של ימינו: 57,600 מטרים רבועים), והיה מוקף בחומה גבוהה.