התקופה שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה באב, מכונה בשם "שלושת השבועות" בהם מתאבלים על חורבן ירושלים וחורבן בית-המקדש.

בתקופת אבל זו, נמנעים מהפעולות הבאות:

* עריכת חתונות, חגיגות וכדומה;

* תספורת מכל סוג שהיא;

* האזנה למוסיקה (האזנה לשירה ללא כלי נגינה מותרת);

* רכישת או לבישת בגד חדש;

* ברכת "שהחיינו" על פרי חדש (ישנם המברכים שהחיינו בשבת).

הרבי מליובאוויטש קרא לנצל ימים אלו כדי להוסיף בנתינת צדקה ובלימוד תורה, ברוח הפסוק הנבואי (ישעיה א, כז): "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה". כמו-כן, קרא להוסיף במיוחד בלימוד ההלכות הקשורות לבנין בית-המקדש שיבנה במהרה בימינו.