אם נסתכל מקרוב על האותיות של ספר התורה (וכך גם של תפילין ומזוזות), נראה שחלקן מעוטרות במין עיטורים קטנים. עיטורים אלו נקראים "תגים" בארמית, ובעברית: "כתרים". לעיתים הם מכונים גם "זיינים", בשל הדמיון שלהם לאות ז.

למעשה, האותיות של ספר התורה מתחלקות לשלוש קטגוריות: יש אותיות ללא תגים. אותיות המעוטרות בשלושה תגים. ואותיות המעוטרות בתג בודד.

למעט מקרים מיוחדים1, האותיות המעוטרות בשלושה תגים הן האותיות: ג ז ט נ ע צ ש (בתלמוד מובא סימן לזכירת האותיות: "שעטנז גץ")2; האותיות המעוטרות בתג בודד הן האותיות: ב ד ה ח י ק (סימן לזכירת האותיות: "בדק חיה")3; שאר האותיות אינן מעוטרות.

שורה מתוך המזוזה המכילה את שלושת סוגי האותיות: אותיות ללא תגים, עם תגים בודדים ועם תגים "משולשים" (קרדיט: הרב י. סופר - מלאכת סופר)
שורה מתוך המזוזה המכילה את שלושת סוגי האותיות: אותיות ללא תגים, עם תגים בודדים ועם תגים "משולשים" (קרדיט: הרב י. סופר - מלאכת סופר)

אפילו משה רבינו לא הבין

על משמעות התגים תהה כבר משה רבנו בכבודו ובעצמו! התלמוד4 מספר שמשה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא "יושב וקושר כתרים לאותיות". כשניסה לברר מה המשמעות של כתרים אלו, ענה לו הקדוש ברוך הוא "אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות"

כלומר, בתגי האותיות רמוזים סודות והלכות תורה רבים, ורבי עקיבא, שהיה בעל נשמה גבוהה במיוחד5, התייחד בכך שהצליח לפענח אותם. ולא במקרה: רבי עקיבא היה רבם של שאר התנאים והאמוראים ותורתו היא למעשה התשתית של המשנה וגם התלמוד6.

• ראו גם: האם הרבנים המציאו את התורה שבעל פה??

הסוד של התגים

שפע ההלכות שדרש רבי עקיבא לא ידוע לנו כיום. בתורת הקבלה מופיעים הסברים נקודתיים לחלק מן התגים. אחד מהם, שהמילים 'שטן' 'עז' ו'גץ' רומזות לכוחות טומאה הרסניים ולכן האותיות המרכיבות מילים אלו צריכות להופיע בתורה בליווי התגים שמספקים 'הגנה' רוחנית מפני כוחות הטומאה7.

עם זאת, לרוב, משמעותם של התגים נותרת בגדר תעלומה. רק בגאולה העתידה נלמד על משמעותם המסתורית של התגים, ועל סודות התורה שגנוזים בה8.

התגים שעל האותיות מזכירים לנו אפוא שהתורה רחבה ועמוקה הרבה יותר ממה שאנו לומדים ומבינים. וגם, שיש לנו עוד סיבה טובה לצפות ולעשות למען בוא הגאולה שבה יתגלה לנו סודם...

• ראו גם: למה כותבים ספר תורה עם קולמוס?