ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא (ש"ק) יו"ד שבט, ה'תשכ"ז

שבת שלום והתוועדויות פעילות וכפרשתנו ביד רמה ובשירה ובשיר להשם.

בברכה

מנחם שניאורסאהן