ב"ה

מה העסיק את הרבי מלובביץ' רגע לפני שהפך לאדמו"ר המפורסם בעולם?

סיפור לרגל י שבט

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מה העסיק את הרבי מלובביץ' רגע לפני שהפך לאדמו"ר המפורסם בעולם?: סיפור לרגל י שבט

כתוב תגובה

סדר לפי:
1 תגובה
זלמן כפר חב"ד 18. ינואר 2024

הסיפור על ה'ביקור חולים' שקיים הרבי "רגע לפני שהפך לאדמו"ר וכו'", הוא אכן מדהים ומרגש. אבל לענ"ד במסגור שנתתם לסיפור ("הוא הראה בעצמו מנהיגות מהי וכו'") - אתם מחמיצים כאן נקודה עוד יותר עמוקה וחזקה:
במאמר קבלת הנשיאות הרבי מבקש להביא דוגמה ל"שטות דקדושה", כלומר הטיה וסטייה באופן שהוא 'למעלה מהשכל', אצל נשיאי חב"ד לדורותיהם. והוא בוחר לשם כך סדרת סיפורים שכולם מתמקדים במצוות 'אהבת ישראל':
אדמו"ר הזקן - הלך בליל יום הכיפורים לסייע לאישה יולדת.
אדמו"ר האמצעי - צפד עורו על עצמו מחטאות הנעורים של אברך פלוני.
אדמו"ר הצמח צדק - הטריח עצמו לתת גמ"ח ליהודי, קודם התפילה.
אדמו"ר המהר"ש - נסע לפריז כדי להחזיר יהודי בתשובה.
אדמו"ר הרש"ב - התעקש לנסוע בעצמו למוסקבה, לבטל גזרה.
אדמו"ר הריי"צ - היה מוכן להקריב את טובתו הגשמית ואפילו הרוחנית כדי לעזור ליהודים.
והיכן החולייה השביעית בשרשרת המופלאה הזו? ובכן, בעוד הרבי עוסק ב'אהבת ישראל' של רבותינו נשיאינו באופן של 'שטות דקדושה' ובעצמו עומד להתחבר לשרשרת הזו, עם ה'מאמר' הראשון - ברגעים אלו התעורר בו אותו רגש עז של אהבת ישראל, והנה לנו החולייה השביעית. השב