הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה - בלתי מוגה
לקבוצת תלמידים ותלמידות* דישיבת "אחי-תמימים" בוסטון, בחדרו הק' - בלתי מוגה
להמדריכות ד"מחנה אמונה" תחיינה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה

עיין בתוך הספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
ועד הנחות בלשון הקודש
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.