אולי שמעתם אותו בחתונה חסידית בו השתתפתם; אולי הוא הגיע לאזניכם בביצוע של אמן ישראלי מוכר; ואולי דרכו רגליכם בהתוועדות חסידים ביום מיוחד, ושמעתם את צלילי הניגון המיוחד.

זהו ניגון ד' בבות, ניגון שחובר על-ידי מייסד חסידות חב"ד בכבודו ובעצמו.

במאמר שלפניכם נסקור את ההיסטוריה של הניגון ונלמד על משמעותו הרוחנית. הדברים לקוחים מתוך הספר החדש "ארבע בבות", מאת הרב לב ליבמן.

עשרה ניגונים

רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשולחן ערוך ומייסד חסידות חב"ד (הידוע בכינוי "אדמו"ר הזקן"), הדגיש רבות כיצד הניגון הוא חלק מרכזי בעבודת השם. מסופר עליו שבתור ילד קטן הוא היה יוצא אל השדה כדי להמשיך בלימודיו, ושם הייתה נפשו משתפכת בניגון1 . כשהוא הפך לחסידו של המגיד ממעזריטש, הוא אמר ש"במעזריטש נודעו לי שלושה דברים... אחד מהם הוא מהו ניגון2 ".

אדמו"ר הזקן חיבר בעצמו עשרה ניגונים. מהם מלאי שפיכות הנפש; אחרים מלהיבי לב. יש בהם ניגונים שהם יצירות מוזיקליות ארוכות, אחרות כוללות כמה שורות בודדות המכונות בשם "תנועה". נאמר כי את עשרת הניגונים סידר אדמו"ר הזקן על פי הסדר של הספירות האלוקיות ועולמות אצילות בריאה יצירה עשיה3 .

ניגון הניגונים

הניגון האחד והמיוחד מתוך עשרת הניגונים, אם אפשר להתבטא בלע"ז – 'מגנום אופוס' (יצירת מופת) של אדמו"ר הזקן, הרי הוא ניגון בעל ארבע הבבות, המכונה גם בשם "ניגון הרב" (בדומה לכינוי שהוענק לספריו "סידור הרב" או "שולחן ערוך הרב")4 .

כיום, ניגון זה מבוצע באהדה והערצה רבה, ומתוך חרדת קודש, הן בפני אדמו"רים מחצרות חסידויות שונות, הן בפני גדולי הרבנים מכל העדות והקהילות, והן ע"י זמרים ונגנים, יחידים והרכבים, קרובים ורחוקים, מבצעי מוזיקה קלאסית ומבצעי סגנונות אחרים, כאשר מזמן לזמן גדלה הסקרנות להבין מה ייחודו וסודו של הניגון.

כדאי לציין שלא נהוג לנגן את ניגון ד' בבות בזמן רגיל או בימי חול, אלא רק בעתות רצון: בימים מיוחדים או תחת החופה, כאשר שערי שמים נפתחים.

ביאורו של הניגון

אדמור"י חב"ד לדורותיהם הקדישו ביאורים רבים לסודו של הניגון. הם הסבירו כי הניגון בנוי מארבע "בבות", או חלקים. אותם ארבעה חלקים מקבילים לארבע העולמות המתוארים בספרי הקבלה (אצילות, בריאה, יצירה ועשיה), לארבע האותיות שבשם הוי', לארבעת הדרגות בנשמה (נפש, רוח, נשמה, חיה) ולארבעת השליבות של סולם התפילה (ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה עשרה).

במילים אחרות, ניתן לראות את הניגון כ"סולם" דרכו עולים מדרגה לדרגה, כפי שנשמע גם במבנה המוזיקלי של הניגון שעולה בכל בבא לטונים גבוהים יותר. הניגון אם כן מעניק לאדם את היכולת להתרומם לדרגות הרוחניות הנעלות ביותר.

סגולותיו המיוחדות של הניגון

רבות נאמר ונכתב על סגולותיו המיוחדות של הניגון. תיאור מרתק מופיע על חופה בה השתתף הרבי הצמח צדק – נכדו של אדמו"ר הזקן, בה הוא אמר תחת החופה (הדברים בעיבוד חופשי)5 :

נאמר בתלמוד כי כאשר אדם אומר שמועה (דבר תורה) בשם אומרה, "יהא רואה את בעל השמועה (המחבר) כאילו עומד לנגדו", הוא צריך לראות, ואכן יראה, את בעל השמועה!

הדברים אמורים הן כאשר חוזרים על דבר תורה, סיפור או ניגון מ"בעל השמועה".

הסבא – כ"ק אדמו"ר הזקן – סידר את הניגון בארבע בבות כנגד ארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. על כן הבבא הרביעית, המכוונת כנגד עולם האצילות, אין לה סוף, וסופו של הניגון חוזר אל הבבא הראשונה, המכוונת כנגד עולם העשייה.

כשהוא סיים לדבר, החל הרבי הצמח צדק לנגן את ניגון ד' בבות בדביקות גדולה. הילדים הצטרפו אל הניגון, וכל הקהל השתפך בדמעות של תשובה6 . אדמו"ר המהר"ש סיפר, שכאשר ניגנו אז את הניגון, כולם עמדו בהתעוררות גדולה וכל אחד הסתובב לראות אם אכן הרבי – אדמו"ר הזקן – עומד לידו7 . כשהרבי סיפר על הדברים הוא ציין8 : מי שזכה – ראה, ומי שלא זכה – לא ראה.

עוד נאמר על הניגון:

· ניגונו של אדמו"ר הזקן הוא 'יחידות' אצל אדמו"ר הזקן. זהו זמן שאפשר לבקש בקשות9 . לאחר יחידות יש לקחת קצת משקה, ולנגן ניגון שמח10 .

· שירת ניגון ארבע הבבות – זהו מברק אל אדמו"ר הזקן ואל רבותינו נשיאינו בגן עדן11 .

· שעת שירת ניגון ארבע הבבות היא עת רצון למעלה, ועל כן הוא זמן המוכשר לתשובה12 .

צפו בניגון ד' בבות אצל הרבי.