ב"ה

ניגון ארבע בבות

י"ט כסלו תשל"ב - 8 בדצמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון ארבע בבות: י"ט כסלו תשל"ב - 8 בדצמבר 1991

בהתוועדות לציון שחרורו של האדמו"ר הזקן, החסידים שרים את הניגון של "ארבעת הבבות" שחיבר האדמו"ר הזקן.

הוסיפו תגובה