בכל שבת קודש, בסעודה שלישית, אומרים את הפזמון "בני היכלא" שחובר על ידי האר"י. האדמו"ר הזקן חיבר מנגינה מיוחדת לפזמון זה.