ניגון זה, שחובר על ידי האדמו"ר הזקן, מכיל ארבעה חלקים כנגד ארבעת העולמות - אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. כל בבא אמורה לרומם את המאזין מעלה מעלה.