ניגון זה מיוחס בדרך-כלל לאדמו"ר הזקן, אך אין זה ודאי כי הוא אכן מעשרת הניגונים שחיבר. ניגון זה, המלא בדביקות הנפש, היה מושר לעיתים רבות על ידי הרבי.

מילים:

צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועיף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך.

תהילים, סג.