ניגון זה מורכב משלושה חלקים. לפי המסורת, כל חלק ('תנועה') חובר על ידי רבי אחר - הראשון על ידי הבעל שם טוב, השני על ידי המגיד ממעזריטש והשלישי על ידי האדמו"ר הזקן.