אחד מעשרת הניגונים שחוברו על ידי אדמו"ר הזקן. המילים מתוך נוסח תפילת "אבינו מלכנו" הנאמר בעשרת ימי תשובה ובימי התענית.

מילים:

אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה.

מתוך התפילה.