בס"ד. ר"ד יום ד' פ' ואחתנן, י"ב מנחם-אב, ה'שי"ת*.

בלתי מוגה

ברצונכם תלוי הדבר – שהרי הרבי בודאי רוצה – ואם רק תרצו בכך, יפעל הרבי את רצונו בשליחות זו על ידכם.

תאמרו את הקאַפּיטל תהלים דעתה – קאַפּיטל ע"א – כפי שנוהגים כל החסידים1, כדי שיוקלט אצלנו מה שהרבי רוצה מאתנו.

וכמו כן תחזיקו אצלכם מאמר של הרבי, וגם תמונה שלו.