בס"ד. שיחת אור ליום ב', כ"ז אלול, ה'תשי"ג.

– לקבוצת נשים המסייעות ל"בית-רבקה", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

נמצאים אנו בזמן ההכנה לשנה חדשה.

שנה חדשה אין פירושה רק בזמן – שעוברים משנת תשי"ג לשנת תשי"ד – אלא היא גם התחדשות באופי החיים, ושינוי לטובה הן בגשמיות והן ברוחניות, חיים יותר יפים וטובים אצל כל אחד ואחת, הן בעצמו, הן במשפחתו, והן בעבודתו.

ובזכות השינוי לטובה, ובפרט אצל נשים שזכו לכך שעוסקות בעזר למוסדות של הקב"ה לחנך בנות ישראל – עוזר הקב"ה בענינים הגשמיים, ומברך אותן בכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, אותן ואת משפחותיהן, בנים ובני בנים, בכל המצטרך.