ניגון זה, שאף הוא חובר על ידי האדמו"ר הזקן, מסמל את הקריאה האלוקית לנשמה להתעורר ולהגשים את מטרת שליחותה בעולם הזה.

מילים:

קול דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעייתי יונתי תמתי.