פרשת השבוע עוסקת במבול שהמטיר האלוקים על היקום. קודם לכן הוא הורה לנח לבנות תיבה. לפניכם מספר פרטים מעניינים על תיבת נח.

* תיבת נח נבנתה במשך 120 שנה.

* את התיבה בנה נח לבדו ללא עזרת אדם (לפיכך נמשכה הבניה זמן ארוך כל-כך). את ציוויו של אלוקים לבנות תיבה רצה נח לקיים בעצמו ללא עזרת איש.

* לאחר הבניה מרח נח על התיבה זפת מבפנים ומבחוץ כדי למנוע דליפת מים.

* את העצים לבניה הביא נח מיערות-עד שגדלו ליד העיר בגדד. העצים, שנקראו "עצי גופר", היו חזקים ועמידים במים.

* אורכה של התיבה היה כ – 150 מטר. רוחבה כ – 25 מטר וגובהה כ- 15. היא נחלקה לשלושה קומות. העליונה שימשה למגורי נח ומשפחתו. באמצעית התגוררו בעלי החיים שהיו בתיבה. בקומה התחתונה נשמרה האשפה שהצטברה במשך ימי השהות בתיבה. שלושת הקומות היו מחולקים לתאים קטנים.

* בדרך נס התיבה – שלא היתה גדולה במיוחד – הצליחה להכיל נציגים מכל החיות שבעולם.

* בתוך התיבה התגוררה משפחת נח (נח, אשתו נעמה, שלושת בניו ונשותיהם). מכיוון שהמבול החריב את היקום כולו, ציווה האלוקים לשמר מעט מכל מין ומין. ביום המבול התקבצו לפני התיבה זוגות זוגות מכל ברואי תבל – אפילו מן השדים – ונח הכניסם לתיבה. על נח הוטל לזון ולפרנס אותם במשך השהות בתיבה.

* משך השהות בתיבה היה שנה. בספרים מובאת עדות מעניינת של בן נח על תקופה זו:

מעשה באליעזר עבד אברהם שפגש את שם (בן נח) ושאל אותו מה עבר עליהם בתיבה וכיצד היו יכולים לטפל בכל החיות. השיב לו בן נח ואמר: הרבה צער היה לנו. יש בריה שאוכלת ביום ויש בריה שאוכלת בלילה. לא יכולנו לעצום עין בכל אותם שנים עשר חודשים שהיינו בתיבה. יום אחד נתאחר אבא לתת אוכל לארי, וכשבא לתת לו נשך לו הארי ברגלו ונעשה צולע. עד כאן עדותו של בן נח.

* בתיבת נח היה שלום בין כל החיות, מעין המתואר על התקופה הנפלאה של עידן ימות המשיח עליה נאמר "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ... לא ירעו ולא ישחיתו". טבעם של בעלי חיים הטורפים השתנה והם גרו יחדיו בשלום ובשלווה עם כל שאר החיות.