© ציורי התנ"ך של אהובה קליין
© ציורי התנ"ך של אהובה קליין

ארון הקודש והכרובים.