הפטרת הפרשה מספרת את סיפור חנוכת בית המקדש הראשון, בהתאם לסיפור חנוכת המשכן המובא בפרשתנו.

ההפטרה מופיעה בספר מלכים א (ז, נא – ח, כא) ומספרת כיצד שלמה המלך קיבץ את כל זקני ישראל ואת ראשי השבטים ויחדיו הם העלו את ארון הברית מעיר דוד אל בית המקדש. האירוע החגיגי נערך בחודש תשרי.

טקס העלאת הארון נעשה ברוב עם יחד עם הכוהנים והלויים, כשלאורך כל הדרך המשתתפים מקריבים קורבנות לאלוקים כאות שמחה. כאשר הארון הונח בקודש הקודשים ענן וערפל גדש את המקום. "אז אמר שלמה: ה' אמר לשכון בערפל!"

שלמה נושא תפילה לבורא העולם כשהוא מברך את האלוקים על הזכות לבנות בית בו ישכון בורא העולם. הוא מתאר את דבריו של ה' לאביו דוד "מן היום אשר הוצאתי את עמי ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם" וכיצד דוד ביקש לבנות את בית המקדש, אך נאמר לו כי שלמה בנו הוא זה שיבנה את הבית.

"ויקם ה' את דברו אשר דבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כסא ישראל כאשר דבר ה', ואבנה הבית לשם ה' אלוקי ישראל. ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית ה' אשר כרת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים."