ב"ה

פרשת פקודי

סיכום פרשת פקודי: אלוקים שורה במשכן שבנו עבורו
מה קורה בפרשת השבוע
לאחר שסיימו את בניית המשכן והכינו את הבגדים לכוהנים, האלוקים שורה במשכן אשר בני ישראל בנו עבורו
הפטרת פרשת פקודי: חנוכת בית המקדש הראשון
בהתאם למסופר בפרשת השבוע על חנוכת המשכן, הפטרת פרשת השבוע עוסקת בחנוכת בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך
קץ הגלות מסתתר במספר 1775! ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת פקודי
מה מיוחד במספר 603 אלף? מתי אמר אדמו"ר הזקן שהמשיח עומד להגיע? ואיזו מילה בפרשת השבוע מכילה את ראשי התיבות של שמות המלאכים? רמזים וגימטריאות מרתקות לפרשת פקודי
בנה ביתך
מה מחפש ה' בעולם גשמי שכזה?
בית הוא מקום בו אתה מרגיש חפשי. אתה יכול להיות עצמך. בלי מעצורים. גם ה' מחפש בית כזה - והוא מצא אותו בעולם גשמי ושפל
כיצד צריך להתנהל ארגון צדקה
נראה שמשה רבינו היה הראשון שניהל מגבית לצרכי צדקה, והוא גם לימד אותנו כיצד צריך להתנהל ארגון צדקה
מה ישאלו אותך בשמיים
יוסי גולדמן על ה"מבחן האחרון" וגם: מה ניתן לעשות בנידון
הפרשנים מסיקים מאפיזודה זו שמי שהיו מופקדים על קרנות הצדקה הקהילתיות צריכים לראות את עצמם גם כן כמי שצריכים לתת דין וחשבון
ללמוד מתוך אהבה
פרשת השבוע נראית מיותרת לחלוטין; למעשה היא מעבירה לנו מסר חשוב
התורה מקדישה שתי פרשות שלמות לתיאור האווירה ששררה באותם ימים. לתת לנו תחושה של האווירה ששררה בבית אבותינו
המראות שפיתו
מדרש לפרשת פקודי
בשעה שגזר פרעה על בני ישראל לא לקיים יחסי אישות, היו נשי ישראל מתחכמות...
ציור לפרשת פקודי
לתרום זה דבר חשוב. יש דברים חשובים יותר
אלישע גרינבוים עם בדיחה על משרד הביטחון הישראלי
נתינה היא דבר נהדר, אנו אוהבים אותך בשל נתינתך, אלוקים אוהב אותך והדבר ייזקף לזכותך לנצח. אבל אם אתה רוצה להיות מבורך לנצח נצחים, תפשיל את שרווליך
סידרת שיעורי אודיו: לחיות עם הזמן
סדר הקריאה עבור פקודי
כ״ט. אדר ה׳תשפ״ה
מרץ 29, 2025

הפטרה:
יחזקאל מ״ה:י״ח - מ״ו:ט״ו; שמואל א כ:י״ח; שמואל א כ:מ״ב
סיכום פרשת פקודי: אלוקים שורה במשכן שבנו עבורו

כמה ולמה

התורה מונה את התרומות שהתקבלו עבור בניית המשכן ואת השימושים שנעשו בהם.

דף זה מופיע בשפות אחרות