© ציורי התנ"ך מאת אהובה קליין
© ציורי התנ"ך מאת אהובה קליין

בציור: הנשים טוות את הצמר למשכן