הפטרת פרשת ויקהל עוסקת בבניין בית המקדש, בהתאם לנושא המדובר בפרשה – הקמת המשכן.

הפרשה מופיעה בספר מלכים א, פרק ז פסוקים יג-כו, והיא מספרת כיצד המלך שלמה קרא לאומן בפיסול נחושת בשם חירם שהתגורר בצור כדי לבוא ולהכין את חלקי הנחושת בבית המקדש.

חירם הכין שני עמודי ענק עשויים מנחושת, העמוד הימני קיבל את השם יכין והשמאלי את השם בועז. הוא גם הקים 'ים של נחושת', בריכת גדולה שעמדה על שנים עשר אנדרטאות שוורים.

בריכה זו שימשה כמקווה טהרה בה טיהרו הכוהנים את עצמם בטרם נכנסו לעבוד בבית המקדש.