עבד. עבדות. מושג שמעלה כל כך הרבה אסוציאציות שליליות, עד שנראה שלא יכולות להיות לו משמעות חיובית. אך דמות מקראית אחת מוכיחה שאפשר גם אחרת. הכירו את אליעזר, עבדו של אברהם אבינו, שעל אישיותו המיוחדת תוכלו לקרוא בשורות הבאות.

הפעם הראשונה שאליעזר מוזכר בתורה

למרות שדמותו המרתקת של אליעזר מופיעה פעמים רבות בספר בראשית, שמו מוזכר במפורש רק פעם אחת בלבד, ובכל שאר הפעמים הוא מכונה בשם 'העבד'.

כשבורא העולם מספר לאברהם על השכר הרב הצפוי לו כתגמול על מעשיו הטובים, מגיב אברהם בתמיהה: מה התועלת בשכר הרב שתרצה לתת לי, כאשר אין לי בנים והאדם הקרוב אליי הוא עבדי? בלשון הפסוק1 :

"ויאמר אברם: ה' אלוקים! מה תתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר?"

הפסוק אומר לנו כי אליעזר היה "בן משק ביתי", מנהל המשק של אברהם שהיה ממונה על כל נכסיו2 .

אך מדוע הוא נקרא בשם "דמשק אליעזר?" עיון בפרשני התורה מגלה כי מילה זו תספק לנו בהמשך מידע רב אודות תולדותיו אפופי המסתורין...

הביוגרפיה של אליעזר עבד אברהם

לפי פשטות הפסוקים, אליעזר נולד בדמשק וכך קיבל את השם דמשק אליעזר3 .

המדרש4 אומר כי אליעזר היה בנו של נמרוד, שמלך בימי אברהם והכריז על עצמו כאלוה. כשאברהם סירב להכיר ב"אלוהותו" של נמרוד, הוא השליך אותו אל כבשן האש. באורח נס, האש שרפה רק את הכבלים שאזקו את אברהם אך לא אירע מאום. הנס הרשים מאד את נמרוד שהעניק לו כאות הוקרה את בנו אליעזר לעבד.

הפעם הבאה בה אנו פוגשים באליעזר היא בסיפור מקראי מרתק5 :

מלחמת עולם פרצה בין שתי קבוצות של מלכים וארבעת המלכים שניצחו כבשו שטחי ענק ושבו את יושביהם, ובין היתר את לוט, אחיינו של אברהם.

הפסוק6 מתאר כי אברהם נחלץ לעזרת אחיינו, כשהוא עומד בכוח של 318 לוחמים בלבד. אולם פירוש מסורתי למקרא7 הוא שחילו של אברהם הורכב מחייל אחד בלבד - אליעזר, ולמרות זאת הוא נחל ניצחון ניסי מזהיר, ואף רדף אחרי המלכים המפסידים עד ל... דמשק!

לפי פירוש זה, אברהם ביקש מחייליו שמי מהם שחטא לא יצטרף למלחמה, כדי שלא יענשו כולם בגלל חטאו ויפסידו בקרב. לשמע דברים אלו כולם – למעט אליעזר – שבו לביתם. 318 החיילים המוזכרים בתורה הם למעשה גימטריא של החייל הבודד שנשאר – אליעזר8 .

אליעזר כשדכן

האיזכור המרכזי של אליעזר בתורה9 הוא במסגרת תפקידו כשדכן המחפש אישה לבנו של אדונו, אברהם.

פרטי הסיפור מפורטים במקרא באריכות גדולה, ובכפילות חריגה - בפעם הראשונה מופיע הסיפור עצמו, ובשנייה כשאליעזר מפרט לפני משפחתה של רבקה את מטרת ביקורו.

הנה הסיפור בקצרה כפי שהוא מופיע במקרא ובמדרשים:

לעת זקנה, כאשר אברהם חש שימיו ספורים, הוא שולח את עבדו הנאמן אליעזר למצוא כלה לבנו יצחק, כשהוא מפנה אותו ליעד ספציפי ממנו עליו להביא את הכלה המיועדת: ארם-נהריים, מולדת אברהם.

"מה אעשה אם הכלה לא תרצה לבוא לארץ כנען כדי להינשא ליצחק?" שואל אליעזר. "האם אז אוכל למצוא עבורו שידוך מן הבנות המקומיות?"

אברהם מבין שאליעזר מקווה לשדך את יצחק עם בתו10 הכנענית ומשיב בשלילה מכיוון שאליעזר הוא נכד לכנען הארור שהתקלל על-ידי נח, ואילו אברהם ויצחק באים ממשפחה שקיבלו את ברכתו של האלוקים.

כשאליעזר יוצא לדרכו, הוא זוכה לרצף של ניסים. הדרך מתקצרת11 באורח פלאי, והוא מגיע למבואות העיר בצהרי היום בו יצא לדרך. בבואו הוא נתקל בנערות השואבות מים מהבאר, והוא פונה בתפילה לאלוקים שיעזור לו למצוא את הנערה המתאימה. הוא קובע סימן: הנערה שתגלה טוב לב ותסכים להשקות אותו ואת גמליו מים.

אחת הנערות אכן גומלת עמו חסד, ובמענה לשאלתו מגלה לו את ייחוסה – היא אחייניתו של אברהם. אליעזר רואה בכך אות משמים, ומנהל דין ודברים עם בני משפחה בניסיון לשכנעם לתיתה לו עבור יצחק בן אדונו.

מדרש מופלא12 מספר על נס שאירע לאליעזר בעת בואו לארם-נהריים, כשבאמתחתו רכוש גדול כמתנה לכלה המיועדת: לבן, אחיה הרשע של רבקה, זמם להורגו ולגזול את רכושו. אולם אליעזר הבחין בכוונותיו ועל ידי הזכרת אחד משמותיו הקדושים של הבורא העיף את הגמלים באוויר.

לבן נבהל, אך עדיין לא נסוג מתוכניתו. כשאליעזר הגיע לביתו של לבן הוא ניסה להרוג אותו באמצעות מנה מורעלת, אך נס נוסף התרחש ומלאך החליף את צלחתו וצלחת בתואל אבי לבן, שאכל את האוכל המורעל ומת.

השליחות המסוכנת, והניסית, מסתיימת ב"הפי אנד" כשאליעזר יוצא לדרכו חזרה, ועמו רבקה אמנו.

עוד על אליעזר

בתלמוד13 נאמר כי אליעזר היה תלמיד חכם שהגה בתורה, וכינויו "דמשק" (אותו הזכרנו בתחילה) מפורש כ"נוטריקון" - ראשי תיבות של המילים דולה ומשקה; ביטוי מטאפורי למלאכתו ללמד אחרים מתורתו של רבו אברהם, בדומה לשאיבת מים והשקייתה לאחרים.

בספרי הקבלה14 נאמר שנשמתו של אליעזר הייתה "גלגול" מנשמתו של חנוך בן ירד ואחר כך הייתה גם נשמתו של יוסף הצדיק15 .

מסר לחיים

אמירה מעניינת נמצאת במדרש16 : "יפה [עדיפה] שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים". משפט זה מתייחס לעובדה שהתורה הקדישה פסוקים רבים כל-כך לסיפור שיחתו של אליעזר עם משפחת רבקה, בעוד דינים מרכזיים בתורה נרמזים לעיתים במילה או אפילו אות אחת.

הרבי מליובאוויטש אומר17 כי הדבר יכול ללמד אותנו על הדרך לעבודת הבורא:

אל נא נשכח כי שיחתו של אליעזר הייתה עם לבן הארמי, איש רשע שאף ניסה להרוג אותו. ובשיחתו עם לבן, הכריז אליעזר: עבד אברהם אנוכי!

גם אנו, בכל רגע בחיים, גם ברגעים פשוטים לכאורה, צריכים לזכור את שליחותו של בורא העולם המלווה אותנו לכל מקום.