הבדיחה מספרת על נשיא ארה"ב שהגיע לביקור ממלכתי בלשכתו של הרב הראשי בירושלים. תוך כדי שיחה, הציג הרב הראשי טלפון שמחובר לבורא העולם. הנשיא סיפר בגאווה כי גם במשרדו יש טלפון כזה, אך הוא ממעט להשתמש בו כיון שכל דקת שיחה כרוכה בתשלום גבוה במיוחד.

"מכאן תוכל להתקשר בחינם", הציע הרב הראשי באדיבות.

"איך יתכן?", שאל הנשיא בפליאה, "מדוע אצלי התעריף גבוה כל כך?".

"אה, אצלנו זאת שיחה מקומית", הפטיר הרב...

כשם שיש מקומות קרובים ורחוקים, כך יש אנשים קרובים ורחוקים. פרשת השבוע מספרת על אנשים שהיו כל כך קרובים לה', עד שתפילתם נענתה מיד.

אליעזר, עבד אברהם, נשלח לחפש אשה ליצחק. כאשר הגיע לחרן נשא תפילה שיצליח במשימה שהוטלה עליו. עוד לפני שהספיק לסיים את בקשתו, יצאה רבקה – הכלה המיועדת – אל הבאר.

אליעזר אינו היחיד. בהיסטוריה היהודית ישנן תפילות נוספות שנענו מיד. במחלוקת קורח, משה ביקש ומיד בלעה האדמה את קורח וכל עדתו; כאשר שלמה נשא תפילה בחנוכת בית המקדש, התקבלה בקשתו מיד ואש ירדה מן השמים. גם חוני המעגל לא זז מהמעגל עד שהחלו לרדת גשמי ברכה, עליהם התפלל כל כך.

מה הסוד של תפילה מוצלחת? איך גורמים לכך שהתפילה תיענה מיד?

ההסבר לכך, שזמן הוא תוצאה של מרחק. ככל שמקום מסוים רחוק יותר, כך הדרך אליו תיקח זמן רב יותר. לעומת זאת, כאשר שני המקומות קרובים, זמן ההגעה מנקודה לנקודה יהיה קצר ומיידי.

מה המרחק בינך לבין הקב"ה?

זה תלוי בך.

במקורות מוסבר, כי הקב"ה נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. כאשר אדם קרוב אל ה' והולך בדרכיו, גם ה' מגלה אליו קירבה. במקרה כזה, התפילה נענית במהירות, ובקשתו תתמלא מיד. אולם, אדם שמציב את עצמו במרחק רוחני מה', מטבע הדברים יקח זמן עד שתפילתו תיענה.

אז בפעם הבאה שאתם מתפללים – זכרו לא רק לבקש, אלא גם להתקרב. לקבל החלטות טובות שיעשו אותך קרוב יותר אל ה'.

שיחה מקומית, כבר אמרנו?!