פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית. היא מביאה את סיפור פטירתה של שרה, על המו"מ שניהל אברהם כדי לרכוש עבורה חלקת קבר, ועל השליחות המיוחדת במהלכה נמצא שידוך ליצחק, ומסתיימת בסיפור פטירתו של אברהם אבינו.

הנה סיכום קצר ויפה של פרשת חיי שרה:

שרה נפטרה, אברהם קונה את מערת המכפלה

בחברון נפטרה שרה1 בגיל 127, ואברהם האבל מחפש חלקת קבר לאשתו.

תושבי המקום, החיתיים, מציעים לו חלקת קבורה בחינם; הוא מסרב ורוכש מחיתי בשם עפרון את מערת המכפלה בסכום עתק: ארבע מאות שקל כסף.

· [סרטון לצפיה: מערת המכפלה של אבותינו, וגם שלנו]

אברהם שולח את אליעזר למצוא שידוך ליצחק

אברהם זקן בא בימים, והגיעה השעה לחפש אחר בת-זוג מתאימה לבנו אהובו, יצחק. הוא קורא לעבדו המסור אליעזר ומשביע אותו: צא אל ארץ מולדתי ומצא שם שידוך מתאים.

· [מאמר מומלץ לקריאה: מי היה אליעזר עבד אברהם?]

אם הנערה לא תרצה לבוא עמי לארץ כנען, האם אקח את בנך לחרן? שואל אליעזר, ואברהם משיב בשלילה מוחלטת. בורא העולם ישלח את מלאכו לפניך ותמצא שידוך מתאים, הוא מוסיף. העבד המסור נשבע שאכן כך יעשה.

אל העיר ארם נהרים מגיע אליעזר לפנות ערב כשעמו עשרה גמלים וכל טוב. הוא עומד ליד הבאר ונושא תפילה לבורא עולם: בנות העיר יוצאות לשאוב מים. אבקש מהן להשקות אותי מים, והנערה אשר תעשה זאת ברצון ואף תאמר "שתה, וגם את גמליך אשקה", היא תהיה כלתו של יצחק.

עוד תפילתו על שפתיו, ונערה יפת תואר הגיעה אל הבאר. היתה זו רבקה, נכדתו של נחור – אחי אברהם. אליעזר מבקש ממנה להשקותו מים; היא אומרת "שתה, וגם לגמליך אשאב"; העבד הנפעם ממהר להעניק לה תכשיטים כמתנה.

אליעזר מבקר בבית רבקה

רבקה מזמינה את אליעזר לבית הוריה שם הוא מגולל את סיפורו. רבקה מביעה הסכמה נלהבת לשידוך, ומשפחת רבקה שולחת אותה עם אליעזר בברכות ובאיחולים.

בחזרה לכנען, ויצחק נושא את רבקה לאישה

אל כנען שבה השיירה לפנות ערב ובאותה העת עמד יצחק בשדה והתפלל. כשראתה אותו רבקה, ירדה מן הגמל וכיסתה את ראשה לכבודו.

יצחק מביא את כלתו, רבקה, אל אוהל אמו; הוא נושא אותה לאישה, ואוהב אותה. על חייהם המשותפים נקרא בפרשת השבוע הבאה, פרשת תולדות.

פטירתו של אברהם

אברהם נושא אישה נוספת בשם קטורה, וגם היא יולדת לו בנים. בגיל 175 הוא נפטר מן העולם, ונקבר בחלקה שרכש בעצמו: מערת המכפלה.

גם לישמעאל נולדים בנים, והוא נפטר בגיל 137.

· מאמרים מומלצים לקריאה: מי היה ישמעאל, שנקרא בשם "פרא אדם"?

· מי הייתה קטורה, פילגשו של אברהם?

קישורים לפרשת חיי שרה

· קריאת התורה לפרשת חיי שרה עם פירוש רש"י וההפטרה

· רמזים וגימטריאות לפרשת חיי שרה

· מדור מיוחד לפרשת השבוע עם מאמרים וסיפורים