שאלה:

הבנתי כי החניטה אסורה ביהדות, אך בחומש (בראשית נ, ב) נאמר כי יוסף ציווה את הרופאים לחנוט את יעקב אביו, והוא עצמו אף הוא נחנט לאחר מותו?

תשובה:

יש צדק בדבריך. ביהדות יש חשיבות רבה לקבורת כל חלקי הגוף במלואם, ואילו חניטה בדרך-כלל כרוכה בהוצאת החלקים הפנימיים של הגוף ושימור המעטפת החיצונית בלבד.

כיצד נחנטו יעקב ויוסף?

ישנם על כך הסברים שונים במפרשי התורה.

ראשית, חשוב לציין כי לדיעה אחת במדרש1 יוסף חטא בכך שהוא חנט את יעקב. במדרש מובא כי היה על יוסף להאמין שגופת אביו הצדיק לא תירקב, מבלי להצטרך לחניטה ושימור הגופה. בשל חטא זה הוא נענש ומת מוקדם יותר מאחיו.

לעניין החניטה עצמה, ישנם המפרשים2 כי אכן חניטת יעקב ויוסף התבצעו באמצעות הוצאת החלקים הפנימיים. הזוהר3 לעומת זאת מציין כי החניטה נעשתה רק באמצעות מריחת שמן על הטבור שחדר אל הגוף וסייע גם בשימור האיברים הפנימיים, כך שגם בחניטתם של יעקב ויוסף לא הוצאו איברים פנימיים.

כך או כך, בימינו בשל אמצעי השימור אין צורך בחניטה, ולאידך הגופים העוסקים בחניטה לא מודעים לעמדת היהדות המגינה על כבוד המת וקבורתו בקרקע, ולפיכך החניטה אסורה.