את השאלה הבאה קיבלתי בדוא"ל:

"אלוקים,

מדוע בראת אותי, יצור גשמי וחומרי? האם בראת אותי כדי שאשוב אל השמיים מהם באתי? מה הרעיון, הרי היית יכול שלא לברוא אותי מלכתחילה! מדוע אני צריך לצאת למסע החיים כדי לשוב לנקודת ההתחלה?

מדוע, אלוקים יקר, אתה מבזבז לי את הזמן"?

המשל הטוב ביותר שהצלחתי למצוא עבור נושא זה הוא מדען היוצא מביתו למסע מסוכן ביערות העד של אפריקה. בסיומו של המסע והמפרך הוא ישוב לביתו. מדוע הוא עושה זאת? האם כל המסע הוא בזבוז זמן אחד גדול, אם בסופו של דבר הוא ישוב לנקודת ההתחלה? ודאי שלא!

הוא ישוב משכיל, איתן להתמודד עם אתגרי החיים, פיקח יותר, מודע לאוצרות הטמונים בעולמו של הבורא ויחיה את חייו בהתאם.

אם החיים שלנו יהיו מלאי משמעות ותוכן, לעולם לא נשאל את עצמנו שאלה כזו.