"אתה בן אדם" פונה האלוקים אל הנביא יחזקאל ומצוה עליו "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם." הציווי האלוקי ליחזקאל לספר לבני-ישראל על בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו מופיע בהפטרת פרשת תצוה.

ההפטרה (המופיעה בספר יחזקאל מג, פסוקים יג-כו) מתארת את מידות בית המקדש השלישי, ואת הטקס אותו יש לקיים ביום בו יחנכו את המזבח. הטקס המיוחד ייערך במשך שבעה ימים ורק בתומו עבודת בית המקדש תתנהל כסדרה.

הפטרת הפרשה תואמת לפרשת תצוה עצמה העוסקת בחנוכת המזבח שהיה במשכן, טקס שנמשך אף הוא במשך שבעה ימים.